Ochrana osobních údajů

Veškerý obsah našich webových stránek je chráněný autorskými právy. Výslovně dovolujeme využívat všechny údaje pro soukromé, nekomerční účely. Obsah nesmí být žádným způsobem změněn a bez písemného svolení nesmí být využit na jiných internetových stránkách nebo síťově propojených počítačích. Každé použití pro veřejné nebo komerční účely vyžaduje souhlas firmy Windhager HandelsgesmbH. Porušení těchto podmínek zavazuje k okamžitému odstranění veškerého obsahu. Uplatnění dalších nároků na náhradu škod zůstává vyhrazeno. Na našich webových stránkách odkazujeme na další stránky na internetu. Výslovně prohlašujeme, že nemáme žádný vliv na formu a obsah odkazovaných stránek a že za ně neneseme žádnou odpovědnost, ať už z jakéhokoli titulu; toto prohlášení platí pro všechny zobrazované odkazy a pro obsah stránek, na které tyto odkazy vedou.

 

Menü