Ochrana údajov

Celý obsah našej webovej lokality je chránený autorskými právami. Výslovne povoľujeme používanie všetkých údajov na súkromné, nekomerčné účely. Obsah sa nesmie žiadnym spôsobom meniť a nesmie sa používať na iných webových stránkach alebo sieťových počítačoch bez písomného súhlasu. Akékoľvek použitie na verejné alebo komerčné účely si vyžaduje súhlas spoločnosti Windhager HandelsgesmbH. Porušenie týchto podmienok zaväzuje k okamžitému zničeniu celého obsahu. Vyhradzujeme si právo uplatniť ďalšie nároky na náhradu škody. Odkazujeme na našej webovej stránke odkazmi na iné stránky na internete. Výslovne vyhlasujeme, že nemáme žiaden vplyv na dizajn a obsah stránok, na ktoré vedú odkazy, a že za to nenesieme žiadnu zodpovednosť z akéhokoľvek dôvodu, pričom toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky zobrazené odkazy a na obsah stránok, na ktoré odkazy vedú.

 

Menü