Právne informácie

Zhromažďovanie, spracovanie a používanie osobných údajov

Naše webové stránky môžete navštíviť bez poskytnutia vašich osobných údajov. Ukladáme len prístupové údaje bez vzťahu k osobe, ako je názov poskytovateľa internetových služieb, stránka, z ktorej nás navštevujete, alebo názov požadovaného súboru. Tieto údaje sa vyhodnocujú výlučne na účely zlepšovania našich služieb a neumožňujú vyvodzovať žiadne závery o vašej osobe. Ak sa výsledky vášho vyhľadávania postupujú ďalej, vaša e-mailová adresa sa uloží na našom internom serveri, ale nepoužije sa na interné použitie ani sa neposkytne tretím stranám.


Používanie súborov cookies

Aby sme návštevu našej webovej lokality zatraktívnili a umožnili používanie určitých funkcií, používame na rôznych stránkach takzvané cookies. Ide o malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom koncovom zariadení. Niektoré súbory cookies, ktoré používame, sa vymažú po skončení relácie prehliadača, t. j. po zatvorení prehliadača (tzv. súbory cookies relácie). Iné súbory cookies zostávajú vo vašom koncovom zariadení a umožňujú nám alebo našim partnerským spoločnostiam rozpoznať váš prehliadač pri vašej ďalšej návšteve (trvalé súbory cookies). Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o vložení súborov cookies a mohli sa individuálne rozhodnúť o ich prijímaní alebo vylúčiť prijímanie súborov cookies pre určité prípady alebo všeobecne. Ak súbory cookies neprijmete, funkčnosť našej webovej lokality môže byť obmedzená.


Používanie sociálnych pluginov

Naša webová lokalita nepoužíva takzvané sociálne pluginy (ďalej len "pluginy") sociálnych sietí Facebook a Google+.

 

Webová analýza pomocou služby Google Analytics

Táto webová lokalita používa službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. ("Google"). Služba Google Analytics používa tzv. "cookies", čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, ktoré umožňujú analyzovať, ako využívate webovú lokalitu. Informácie o vašom používaní tejto webovej lokality, ktoré generuje súbor cookie, sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. V prípade, že je na tejto webovej lokalite aktivovaná anonymizácia IP, spoločnosť Google však  vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov dohody prenesie na server spoločnosti Google v USA a tam ju skráti. Spoločnosť Google bude v mene prevádzkovateľa tejto webovej lokality používať tieto informácie na účely vyhodnocovania vášho používania webovej lokality, na zostavovanie správ o činnosti webovej lokality a na účely poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej lokality a používaním internetu prevádzkovateľovi webovej lokality. IP adresa odoslaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nespája s inými údajmi spoločnosti Google. Používanie súborov cookies môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení vo svojom prehliadači, avšak upozorňujeme, že v takom prípade nebudete môcť využívať v plnom rozsahu všetky funkcie tejto webovej lokality. Zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s vaším používaním webovej lokality (vrátane vašej IP adresy) spoločnosťou Google a spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google môžete zabrániť aj stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii na tomto odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Menü